Uncategorized Semakan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)Keluaran IPTA May 15, 2012

Spread the love

Sukacita dimaklumkan bahawa maklumat PENEMPATAN FASA 2 -PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) BAGI GRADUAN IPTA yang telah diperaku boleh disemak di http://apps.moe.gov.my/gsst/Mei_SemakanSekMenengah_1505/ bermula 15 Mei 2012.

Guru yang membuat semakan diminta untuk menghubungi Jabatan/Bahagian sebagaimana yang tertera di ruang MAKLUMAN untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penempatan tuan/puan.

Sebarang masalah boleh hubungi

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian : 03 88849370/03 88849306/03 88849586

Bahagian Pendidikan Islam : 03-83217200/03-83217300

Bahagian Pendidikan Khas : 03-88849190

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional : 03-88845031


Spread the love

Tags : ,

Leave a comment

Leave a Reply

CommentLuv badge