Panduan Takwim Persekolahan Tahun 2013

Bahagian pengurusan sekolah harian telah mengeluarkan Takwim Persekolahan bagi sesi 2013 menerusi portal rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) di url http://www.moe.gov.myp